Bezwarencommissie Functiewaardering

Vanuit WZW is een aanbod op het gebied van voorzitters en leden voor bezwarencommissies ontwikkeld dat voor de aangesloten leden en niet-leden beschikbaar wordt gesteld tegen een aantrekkelijk tarief. De leden en voorzitters hebben ruime kennis en/of ervaring met functiewaardering.

Bezwarencommissie voor IBC bij functiewaardering

Dit aanbod is ontwikkeld voor de interne bezwarencommissie (IBC) die in het kader van functiewaardering volgens CAO benodigd is. Bezwaren die door een IBC worden behandeld richten zich zowel op de beschrijving van het functie (profiel) als de indeling of geschil daarover. De leden en voorzitters hebben kennis en/of ervaring met functiewaardering. Zij begrijpen niet alleen de werking van de verschillende functiewaarderingssystemen die binnen de sector Zorg en Welzijn van toepassing zijn maar kunnen het ook toepassen. Zij beschikken dus over specialistische kennis op het gebied van functiewaardering.

In welke situaties kunnen leden en/of voorzitters ingehuurd worden?

U kunt de beschikbare mensen inhuren voor een vaste commissie waar u mee wilt gaan werken. In dat geval gaat u een verbinding voor een langere periode aan. U kunt er ook voor kiezen om deze professionals voor een gerichte opdracht in te huren met een beperkte looptijd. Te denken valt aan een bezwarenronde die geboden wordt in het kader van aanpassingen van functies naar aanleiding van een reorganisatie.

Welke leden en voorzitters zijn er beschikbaar?

Op de website van WZW staan de profielen van alle professionals die beschikbaar zijn voor een lidmaatschap en/of voorzitterschap. Over iedere persoon vindt u informatie over de achtergrond en werkervaring. In het profiel van de betreffende persoon kunt u zien of hij/zij beschikbaar is voor een lidmaatschap en/of voorzitterschap. Alle mogelijke leden en/of voorzitters voor bezwarencommissies zijn werkzaam of werkzaam geweest bij een organisatie op het gebied van Zorg en Welzijn. De professionals die als lid of voorzitter beschikbaar zijn, vormen gezamenlijk een werkgroep die tot doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Dit doen zij onder andere door intervisie en indien nodig gezamenlijke scholing.

Wat te doen wanneer u gebruik wilt maken van een WZW bezwarencommissielid of voorzitter?

U kunt zelf contact opnemen met de personen die staan vermeld op de website van WZW. U huurt in voor een vaste prijs die in WZW verband is ontwikkeld en afgesproken. Na een intakegesprek/ kennismakingsgesprek bepaalt u of u tot inhuur wilt overgaan. Ook de persoon in kwestie zal op basis van het intakegesprek besluiten of hij/zij voor u de geschikte persoon is.

Tarieven voorzitters en leden

Voor de afhandeling van bezwaarschriften in een IBC functiewaardering wordt met een vast uurtarief gewerkt. De vergoeding per uur bedraagt € 70,00 exclusief BTW (€ 84,70 inclusief BTW) voor een commissielid en € 85,00 exclusief BTW (€ 102,85 inclusief BTW) voor een voorzitter. Er wordt geen reistijd in rekening gebracht. Er wordt een vergoeding per km (€ 0,32 per km exclusief BTW en € 0,39 inclusief BTW) of voor het openbaar vervoer op basis van 2e klasse in rekening gebracht.

Je naam
Organisatie
Je e-mail
Telefoonnummer
Kies een ontvanger
Onderwerp
Je bericht

alle velden zijn verplicht

Share This