Bezwarencommissie Sociaal Plan

Vanuit WZW is een aanbod op het gebied van voorzitters en leden voor bezwarencommissies ontwikkeld dat voor de aangesloten leden en niet-leden beschikbaar wordt gesteld tegen een aantrekkelijk tarief. De leden en voorzitters hebben allen ervaring met reorganisaties en het opstellen en uitvoeren van Sociale Plannen.

 

Wil je kennis uitwisselen met het netwerk over Sociaal Plannen? Maak een profiel aan op www.werkeninzorgenwelzijn.nl en neem deel aan de forumgroep Kennisgroep Sociaal Plannen. 

Bezwarencommissie in het kader van een reorganisatie en de toepassing van het daarbij behorende Sociaal Plan

De leden en voorzitters hebben allen ervaring met reorganisaties en het opstellen en uitvoeren van Sociale Plannen. Ervaring kan ook zijn opgedaan door een lidmaatschap van een bezwarencommissie.

In welke situaties kunnen leden en/of voorzitters ingehuurd worden?

U kunt de beschikbare mensen inhuren voor een vaste commissie waar u mee wilt gaan werken. In dat geval gaat u een verbinding voor een langere periode aan. U kunt er ook voor kiezen om deze professionals voor een gerichte opdracht in te huren met een beperkte looptijd. Te denken valt aan een bezwarenronde die geboden wordt in het kader van een reorganisatie.

Welke leden en voorzitters zijn er beschikbaar?

Op deze website staan de profielen van alle professionals die beschikbaar zijn voor een lidmaatschap en/of voorzitterschap. Over iedere persoon vindt u informatie over de achtergrond en werkervaring. In het profiel van de betreffende persoon kunt u zien of hij/zij beschikbaar is voor een lidmaatschap en/of voorzitterschap. Alle mogelijke leden en/of voorzitters voor bezwarencommissies zijn werkzaam of werkzaam geweest bij een organisatie op het gebied van Zorg en Welzijn. De professionals die als lid of voorzitter beschikbaar zijn, vormen gezamenlijk een werkgroep die tot doel heeft de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Dit doen zij onder andere door intervisie en indien nodig gezamenlijke scholing.

Wat te doen wanneer u gebruik wilt maken van een WZW bezwarencommissielid of voorzitter?

U kunt zelf contact opnemen met de personen die staan vermeld op deze website. U huurt in voor een vaste prijs die in WZW verband is ontwikkeld en afgesproken. Na een intakegesprek/ kennismakingsgesprek bepaalt u of u tot inhuur wilt overgaan. Ook de persoon in kwestie zal op basis van het intakegesprek besluiten of hij/zij voor u de geschikte persoon is.

Tarieven voorzitters en leden

Voor de afhandeling van een bezwaarschrift in het kader van reorganisatie/sociaal plan wordt een vast tarief per te behandelen bezwaar gehanteerd. Richtlijn hierbij is dat een commissielid € 300,00 exclusief BTW (€ 363,00 inclusief BTW) per bezwaarschrift ontvangt en een voorzitter € 350,00 exclusief BTW (€ 423,50 inclusief BTW) per bezwaarschrift. Daarbij gaan we ervan uit dat de afhandeling van één bezwaarschrift gemiddeld vier uur aan tijdsinvestering vraagt (voorbereiding, hoorzitting en opstellen advies). Er wordt geen reistijd in rekening gebracht. Er wordt een vergoeding per km (€ 0,32 per km exclusief BTW en € 0,39 inclusief BTW) of voor het openbaar vervoer op basis van 2e klasse in rekening gebracht.

De profielen van de bezwarencommissie:

Je naam
Organisatie
Je e-mail
Telefoonnummer
Kies een ontvanger
Onderwerp
Je bericht

alle velden zijn verplicht

Share This