Duurzame Inzetbaarheid

Veel organisaties zijn met duurzame inzetbaarheid bezig. Diverse partijen, waaronder WZW, bieden steun bij de ontwikkeling hiervan in de vorm van kennisoverdracht, trainingen, projecten, subsidies, etc. Met andere woorden, er is al veel.

Wat opvalt is dat organisaties er allemaal verschillend mee bezig zijn en/of in andere fases zitten en/of andere triggers/kapstokken/belangen kennen. We ervaren ook dat het complex is, soms ook diffuus, een langdurig traject is en niet altijd het effect er is of moeizaam wordt bereikt. Verder zijn er diverse partijen bij betrokken en verschillen de belangen.

Een vijftal deskundigen uit een 3-tal organisaties zijn samen gaan zitten en hebben gekeken hoe ze elkaar zouden kunnen helpen. Helpen vanuit de gedachte van Duurzaam Diensten Delen. De opdracht erbij was te komen tot een aanpak die ook voor andere organisaties interessant is.

We kwamen al snel tot de conclusie dat we van elkaar konden leren en elkaar konden helpen met de vraagstukken waar we voor stonden.

Samen hebben we een laagdrempelige aanpak bedacht, zodat ook andere organisaties hier gebruik van kunnen maken.

Aanpak

Stap 0
Bepaal of er vanuit jouw organisatie behoefte is aan een scan en via delen te leren en vervolgstappen te kunnen zetten. Bepaal wie betrokken willen zijn bij het doen van jouw organisatiescan. Denk aan iemand uit de lijn, van HR en de OR.

Stap 1
Stel een groep samen bestaande uit professionals uit meerdere organisaties, die actief bezig zijn met Duurzame Inzetbaarheid. Houd de groep klein. Ongeveer 3 tot 4 organisaties. De uitvraag en/of het aanmelden is te regelen via WZW.

Stap 2
Maak werkafspraken: frequentie, locatie, gespreksleider (kan wisselen), doel, overige afspraken. Er kan een ervaringsdeskundige uit een eerdere werkgroep worden uitgenodigd. Die persoon kan ook de DI-scan en verdere aanpak toelichten.

Stap 3
Introduceer de DI-scan. Iedere organisatie maakt eigen DI-scan aan de hand van een 10-tal stellingen. Met de tool voor de DI-scan, breng je ook in beeld waar je als organisatie staat door antwoord te geven op de onderdelen in de clusters (integratie van DI in HR-beleid – Inhoud en organisatie van het werk – Functionele geschiktheid van medewerkers – Vitaliteit van medewerkers) en waar je nu mee bezig bent. Wat zou jouw vraag op dit moment zijn aan de werkgroep? Maak de vraag concreet en weet of je er invloed op hebt!

Link naar DI-scan: https://webtool.duurzaaminjewerk.nl/quickscan/start

Stap 4
Om beurten (per bijeenkomst) bespreek je jouw organisatie. Hiervoor is een aantal gestandaardiseerde vragen beschikbaar, maar kan je zelf verder invulling aan geven. Doel is dat je elkaar verder helpt en dat de juiste beweging wordt gemaakt. Vragen worden je aangeleverd door werkgroep DI.

Stap 5
Degene die aan de beurt is geweest, maakt een verslag of rapport. Dit wordt een volgende keer besproken. Zijn er nog aanvullingen? Is het haalbaar? Hiervoor is een format beschikbaar, kan handig zijn.

Stap 6
De professional bespreekt het verslag of rapport binnen de organisatie en werkt vervolgens aan de afspraken.

Stap 7
Een volgende keer (bijeenkomst) worden de effecten besproken. Leidt dit nog tot aanpassingen en aanscherpingen? Is er tijd en ruimte voor een volgende stap op de groeiladder van Duurzame Inzetbaarheid?

Stap 8
Herhalen van sessies, totdat iedere organisatie is geweest. Vervolgens afspreken hoe je verder wilt.

 

Tijdlijn

 • Startsessie: Stap 2 en 3
 • 1e werksessie: Stap 4 – organisatie 1
 • 2e werksessie: Stap 4 – organisatie 2 en stap 5 – organisatie 1
 • 3e werksessie: Stap 4 – organisatie 3, stap 5 – organisatie 2 en stap 7 – organisatie 1
 • 4e werksessie e.v.: cyclus verder doorlopen voor alle organisaties
 • Huiswerk: scan maken en advies opstellen.

 

Tip: frequentie 1 à 2 x per maand voor 2 uur bijeen op verschillende locaties (van de deelnemende organisaties).

 

Afspraken

 • Forumgroep: Beschikbare kennis/informatie kan je onderling delen en met de werkgroep DI. We willen vervolgens ook relevante informatie kunnen delen in de forumgroep DDD-DI op de site van WZW.
 • Bijeenkomst: We kunnen ook aan kruisbestuiving doen tussen de groepen. Hiervoor kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, waar je dan aan kunt deelnemen.
 • Ontwikkeling: Als er gedeelde behoefte is aan ontwikkeling, dan kan dat worden opgepakt, mogelijk ook via de programmalijn DI van WZW. De behoefte hieraan kun je delen met de werkgroep DI.
 • Rapportage: Terugkoppelen van bevindingen graag aan projectleider DDD (WZW) en werkgroep DI

 

Werkgroep DDD – DI

De Werkgroep die het aanbod heeft ontwikkeld, is beschikbaar voor opstarten nieuwe groepen, doorontwikkeling aanbod, bijdragen aan bijeenkomsten en waar nodig bijdragen aan ontwikkel vraagstukken. De werkgroep bestaat uit:

 

Organisatie Naam Telefoon E-mail
Pluryn Kirsten Andriessen 06 135 12 915 kandriessen@pluryn.nl
CWZ Jan-Willem Pasman 06 294 96 755 j.pasman@cwz.nl
(oud) CWZ Veronica Engelen 06 226 67 743 veronica.engelen@gmail.com
Oosterpoort Karin Boelens 06 411 99 704 k.boelens@oosterpoort.org
Oosterpoort Johan Weevers 06 46 917 168 j.weevers@oosterpoort.org

j.weevers@wzw.nl

 

Documenten

De werkgroep heeft voor het doorlopen van de stappen een aantal tools gebruikt/ ontwikkeld. Deze kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden en aangepast worden. Verbetersuggesties horen we graag terug.

Beschikbare documenten

 • DI-scan (stellingen en clusters)
 • Vragenlijst voor bespreking scan DI
 • Info over DI (beschikbaar in de forumgroep DI)

Neem contact op

Je naam
Organisatie
Je e-mail
Telefoonnummer
Onderwerp
Je bericht

alle velden zijn verplicht

Share This