Kennis delen over teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap bij DDD

Met Duurzaam Diensten Delen werken we aan nieuwe vormen van verbinden en delen. Uiteindelijk komt dat ons werk ten goede en kan de zorg verbeteren. De bijeenkomst Duurzaam Diensten Delen (DDD) is een vorm waarmee WZW dit faciliteert.

 

Op woensdag 29 november jl. organiseerde WZW voor de tweede maal een bijeenkomst van DDD. Ditmaal bij Pro Persona. Hier spraken 35 leden van WZW over Persoonlijk Leiderschap, Teamontwikkeling, HR Advies netwerk en HR Analytics. De deelnemers werden geïnspireerd door collega’s die actief zijn in huidige diensten en werkgroepen rondom Duurzaam Diensten Delen.

 

Teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Zo werd door Vic Beulen, adviseur Opleidingen bij Pro Persona, uitleg gegeven over het team ontwikkel traject dat al enige jaren loopt bij Pro Persona. Vervolgens lieten Jacky Timmermans en Nelle Brus, beiden HR adviseur, de deelnemers mentimeters invullen, om samen een beeld te vormen over persoonlijk leiderschap.

Daarnaast vertelde Esther van Kessel (CWZ) over levensfasetrainingen, Marjolein Albers (Sterker Sociaal Werk), lichtte haar training ‘slimmer werken’ toe en Sjon Olde Egberink (Driestroom) vroeg deze bijeenkomst aandacht voor het aanbod Mediation en de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wessel van Weerd (Attent Zorg en Behandeling) deed dit voor de commissies die er zijn voor Sociaal Plan of Functiewaardering. Ook de werkgroep HR Advies schetste kort waar ze nu staan.

 

Even (net)werken en thematafels

In het inmiddels vaste onderdeel ‘even (net) werd deelnemers gevraagd om na te denken over vraag en/of aanbod. Deze werden verzameld en aan het eind van de bijeenkomst bleken er al enkele matches mogelijk te zijn. Daarnaast werd de aan de thematafels gesproken over de onderwerpen persoonlijk leiderschap, HR analytics en een HR advies netwerk.

Voor meer informatie en betrokkenheid bij DDD kun je terecht bij Johan Weevers (j,weevers@wzw.nl). Ook voor contactgegevens van contactpersonen bij de diensten of de werkgroepen.