‘Levensfase trainingen bij CWZ ook ingezet bij Pluryn!’

We maken gebruik van elkaars kracht. CWZ heeft de levensfase trainingen in huis en is bereid deze te delen. Hierdoor hoeven collega-instellingen niet het wiel opnieuw uit te vinden, kan het aanbod verder worden ontwikkeld, houd je continuïteit in het werk voor de trainers, houd je de kosten laag en beheersbaar, etc. Allemaal voordelen van samen werken!

 

Alice Oortgiesen van Pluryn en Esther van Kessel van CWZ hebben elkaar gevonden in het Duurzaam Diensten Delen (DDD). Esther van Kessel merkte in haar werk als loopbaanbegeleider dat er met name in de leeftijdscategorie 57+ veel loopbaanvragen waren. Deze heeft ze verzameld en als training aangeboden binnen het CWZ. Binnen de werkgroep DDD is dit ter sprake gekomen, waaruit bleek dat bij andere organisaties er ook behoefte was aan een dergelijke training. Pluryn wilde wel als eerste samen te gaan werken.

Alice Oortgiesen vertelt: “Vanuit de vragen die bij ons naar boven kwamen in de individuele trajecten bleek ook bij ons de behoefte te bestaan aan een dergelijke training. In het begin hebben we plekken in kunnen vullen bij het CWZ als daar de training nog niet vol was. Inmiddels hebben we de samenwerking gevonden en bieden we gezamenlijk deze training aan, die ook via het Transitiebedrijf, onderdeel van de WZW, wordt aangeboden als we plekken open hebben.

Esther van Kessel vult aan: “De training die we bieden is inderdaad uit individuele vragen ontstaan, maar gaat verder dan het individu en zelfs de eigen organisatie. Het is een thema dat binnen veel organisaties speelt. De meerwaarde in de samenwerking met Pluryn is te vinden in het breder bespreekbaar maken van de loopbaanvragen. Binnen de groepen worden de trainingen ervaren als bijeenkomsten, waarin ervaringen en vragen uitgewisseld kunnen worden. Het is niet gebonden aan een persoon of een werkgever. De deelnemers vinden elkaar in de besproken ervaringen en situaties en ervaren dit als een duidelijke meerwaarde.” Alice Oortgiesen bevestigt dit: “Er ontstaan contacten die verder gaan dan de eigen werkomgeving. Ook ontwikkelen deelnemers eigen initiatieven hiervoor.”

Beiden geven aan dat het overstijgende karakter van de loopbaanvragen verder ontwikkeld gaat worden. Er kan dan gedacht worden aan een groep voor leeftijdscategorieën 30-ers en 40-ers. Inmiddels sluit ook Pro Persona aan in het breder maken van het aanbod en willen ze trainers in gaan zetten hiervoor. Via het Transitiebedrijf zal een platform ontstaan waarop deze trainingen aangeboden worden aan alle leden van de WZW, om zo vraag en aanbod nog beter bij elkaar te brengen.