Ruimte voor delen van vraag en aanbod HR-thema’s op bijeenkomst DDD

Voor het eerst sinds de start van het initiatief Duurzaam Diensten was er een brede bijeenkomst voor betrokkenen en geïnteresseerden om de nieuwste ontwikkelingen van DDD te bespreken. Dat bleek een succes. Bij Zinzia deelden en verzamelden zo’n twintig deelnemers actief vraag en aanbod van HR-thema’s. Daarnaast was er aandacht voor nieuwe initiatieven en werd de nieuwe website www.dienstendelen.nl gelanceerd.

Zinzia was gastheer en in het kader van delen verzorgde deze een presentatie over hun nieuwe concept PAR (Professionele Advies Raad). De PAR is gebaseerd op de VAR, maar breder getrokken naar alle professionals in de organisatie. Inmiddels wordt de PAR betrokken bij diverse inhoudelijke beleidsontwikkelingen en voorzien zij het bestuur van advies.
Daarnaast was er aandacht voor nieuwe initiatieven van actieve leden. Zo vertelde Marcel Quanjel (Entrea) over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij hij met andere organisaties invulling wil geven aan de maatschappelijke opgave die wij hebben. Jan-Willem Pasman (CWZ) sprak over zijn ervaringen met de DI-scan, een scan van een organisatie waar feedback uit volgt over het beleid van de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Ook was er aandacht voor de bestaande diensten, zoals Mediation, Commissies voor FWG en Sociaal Plannen en Vertrouwenspersoon. En kreeg het nieuw geïntroduceerde concept “even (net)werken” een vliegende start: deelnemers kregen de tijd om te werken, tot nieuwe ideeën te komen en te netwerken. Dat laatste werd uitgebreid gedaan.

Projectleider Johan Weevers vond de bijeenkomst geslaagd. ‘Van vraag naar kennis over applicatiebeheer tot het aanbod voor het aanpakken van pittige re-integratie dossiers. Als kerngroep DDD kijken we terug op een inspirerende middag. Leden hebben informatie uitgewisseld over nieuwe initiatieven, zij konden netwerken en samen diensten deelden. Een geslaagde bijeenkomst met zowel halen en brengen!’

 

Nieuwe website Dienstendelen.nl

De nieuwe website van Duurzaam Diensten Delen is online. Op www.dienstendelen.nl staat het aanbod van diensten waar leden van gebruik kunnen maken en op in kunnen haken. Zo is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een gesprek met een vertrouwenspersoon. Ook is er een forumgroep opgericht op Werkeninzorgenwelzijn.nl, waar kennis, expertise, informatie en netwerkpartners samenkomen.