Professionaliseren en Specialiseren

Onder dit thema vallen de werkgroepen die zich richten op het versterken van organisaties en de inzet van specialisten voor en door elkaar.

HR Netwerk
Collegiaal netwerk, gericht op elkaar bezoeken, ontmoeten, delen en samen thema’s bespreken en/of ontwikkelen. Zie ook de forumgroep DDD op werkeninzorgenwelzijn.nl. Vanuit het HR-netwerk kunnen HR-thema’s worden opgepakt.

HR Thema’s
Subwerkgroepen die kunnen gaan over o.a. Persoonlijk leiderschap, Sociaal plan, AVG, MVO, HR-analytics, Duurzame inzetbaarheid, Resultaatverantwoordelijke teams

Specialisten
Mediators, leden voor Bezwarencommissies sociaal plan en functiewaardering, Vertrouwenspersoon, HR-advies (in ontwikkeling).

Share This