Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen soms te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden in het werk. Zij kunnen daar last van ondervinden. Een vertrouwenspersoon kan medewerkers ondersteunen en bijstaan met advies. De WZW biedt deze dienst aan de leden aan.

Interne en/of externe vertrouwenspersoon?

Een organisatie kan, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Beiden hebben voordelen. De interne vertrouwenspersoon is makkelijker bereikbaar en van de ontwikkelingen in de organisatie op de hoogte. De externe vertrouwenspersoon heeft meer afstand tot de organisatie en kan daardoor mogelijk meer veiligheid bieden aan de medewerker. Een externe vertrouwenspersoon kan geregeld worden naast een interne vertrouwenspersoon.

Gebruik maken van een vertrouwenspersoon uit de pool van WZW

Wanneer een organisatie gebruik wil maken van de inzet van een externe vertrouwenspersoon van WZW kunt u op onze website een keuze maken uit een van onze vertrouwenspersonen. Alle vertrouwenspersonen zijn werkzaam (of werkzaam geweest) bij één van de aangesloten leden van WZW. Over elke vertrouwenspersoon vindt u informatie over de achtergrond en werkervaring. Tevens wordt vermeld of de vertrouwenspersoon bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen) geregistreerd is en wat de laatstgenoten opleiding is. Het uurtarief is €70 (excl. BTW).

Wanneer u de vertrouwenspersoon heeft gekozen die u graag zou willen inzetten binnen uw organisatie, kunt u hem of haar benaderen en afspraken maken over de dienstverlening, de duur ervan en de communicatie binnen uw organisatie. Ook is het verstandig om afspraken te maken over de (jaarlijkse) verslaglegging.

Aandachtspunten bij het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon
  • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon voor iedereen toegankelijk is.
  • Laat uw werknemers hun stem inbrengen bij de keuze van een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat de medewerker zich op zijn gemak voelt bij de vertrouwenspersoon.
  • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon bekend is met de organisatie en geïnformeerd wordt over wat er speelt bij de organisatie.
Je naam
Organisatie
Je e-mail
Telefoonnummer
Kies een ontvanger
Onderwerp
Je bericht

alle velden zijn verplicht

Share This